Regulamin usług GA-JAN

Drukuj
Czyste auto

REGULAMIN USŁUG FIRMA GA-JAN, Szczęśliwicka 36A, Warszawa

 

GA-JAN, Janusz Gawot z siedzibą w Warszawie (dalej: Zleceniobiorca) świadczy usługi wyłącznie na zlecenie przedsiębiorcy (Klienta).

1.       Od chwili przyjęcia Produktu Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę lub zniszczenie wyposażenia pojazdu wyłącznie w odniesieniu do rzeczy stanowiących fabryczne wyposażenie pojazdu bądź zamontowanych przez Zleceniobiorcę.

2.       Osoba dokonująca zlecenia naprawy ponosi solidarną odpowiedzialność za dokonanie zapłaty wynagrodzenia za przeprowadzoną naprawę wraz z osobą bądź jednostką organizacyjną uprawnioną do dysponowania pojazdem, na której rzecz ma być wykonana usługa.

3.       W przypadku niektórych usług (m. in. ozonowania pojazdu) wymagane jest uruchomienie silnika pojazdu, klient oddając autao potwierdza sprawność techniczną pojazdu (układu chłodzenia). Firma GA-JAN będzie monitorować temperaturę silnika według wskazań na desce rozdzielczej pojazdu.

4.       GA-JAN może zatrzymać naprawiany pojazd do czasu całkowitej zapłaty należnego wynagrodzenia (prawo zatrzymania).

5.       Po wykonanej naprawie w razie reklamacji Klient dostarcza pojazd do GA-JAN na własny koszt.

6.       Termin wykonania naprawy/usługi jest zawsze ustalany indywidualnie.

7.       Klient ma obowiązek odebrać pojazd z serwisu, najpóźniej po upływie 24h od daty powiadomienia o zakończeniu naprawy. W przypadku nieuzgodnionego pozostawienia auta naliczona zostanie opłata parkingowa 40zł za dobę związana z doubezpieczniem mienia powierzonego.

8.       Na zakupione nowe Części Klientowi przysługuje12 miesięczna gwarancja jakości producenta. Na zakupione Części regenerowane Klientowi przysługuje 6 miesięczna gwarancja jakości. Gwarancja liczona jest od daty zakupu Części pod warunkiem jej montażu u Zleceniobiorcy lub montażu dokonanego zgodnie z technologią naprawy. Gwarant może odmówić uwzględnienia roszczenia gwarancyjnego w przypadku, w którym montaż Części został dokonany poza serwisem Zleceniobiorcy i bez zachowania standardów technologii naprawy.

9.       W przypadku dostawy części przez Klienta,  GA-JAN odpowiada tylko za poprawny montaż części. Odpowiedzialność za gwarancję przechodzi na klienta.

10.   Za ilość paliwa Zleceniobiorca odpowiada tylko w przypadku, gdy na pisemne żądanie Klienta odnotowano jego poziom.

11.   Klient zobowiązany jest usunąć z Pojazdu wszelkie rzeczy osobiste a także wyposażenie nie będące wyposażeniem fabrycznym bądź zamontowanym przez Zleceniobiorcę. Serwis GA-JAN nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone nienależytym zabezpieczeniem pojazdu przez Klienta, jak również za wszystkie rzeczy osobiste które pozostawił w pojeździe.

12.   Ceny podane na stronie są jedynie informacją handlową i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 p.1 KC. Ceny obejmują czyszczenie auta o średnich zabrudzeniach. Nie uwzględniają one czynności dodatkowych takich jak np: czyszczenie sierści, czyszczenia aut zalanych środkami chemicznymi czy usuwania fakaliów lub wymiocin. Czynności te wyceniane są indywidualnie przy oględzinach auta.

13.  Przy przyjęciu auta do serwisu na życzenie klienta zostanie spisany protokół stanu pojazdu. W przypadku dużych zabrudzeń karoserii i braku mozliwości oceny zarysowań i otarć auta, personel może odmówić jego sporządzenia. 

14.   Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane według prawa polskiego przez sąd powszechny właściwy dla Zleceniobiorcy.

 

GA-JAN

Janusz Gawot

21.02.2007

Warszawa

Wednesday the 17th. Affiliate Marketing. Czyste auto
Copyright 2012

©